Layout8

Sida 1

Innan du använder CSS-layouten rekommenderar vi att du går igenom guiderna CSS-meny, CSS-position och CSS-layout så att du har kunskap om hur du själv kan ändra och anpassa layouten till dina egna behov.

Kolumn2

information om denna layout

Den här layouten har en bakgrundsbild, den är centrerad horisontellt och har en fast bredd på 65em. Texten och bredden på boxarna har en relativ storlek och förändras om användaren ändrar textstorlek i sin webbläsare. Opacitet används för innehåll och bakgrund i boxarna.

Bilder som används i layouten: bakgrund3.jpg

CSS-koden till mallsidan layout.css »

Vad är CSS och varför ska du använda det?

CSS tar kontroll över dina sidor

CSS - (Cascading Style Sheets) är stilmallar som tillåter både den som skapar dokument och den som läser dem att använda sin egen stilmall. I praktiken har CSS använts till att formge dokument när det gäller färg, teckensnitt, justering av text och objekt mm. En enda CSS-mall kan styra tusentals dokument och det är då enkelt att ändra formateringen genom att det bara i CSS-mallen. CSS har tagit HTML ett steg längre och möjliggjort formateringar och effekter som inte fanns tidigare. En av fördelarna med CSS är att flera mallar kan användas och de har då företräde inbördes så att en "huvudmall" med de övergripande formateringarna kan ersättas på en lägre nivå av en "lokal mall" som då gäller före huvudmallen.

Separera innehåll och struktur

CSS är liksom XML/XHTML ett steg mot att separera innehåll och struktur i dokument. All formatering bör ske i externa mallar vilket gör att mängden kod i själva dokumentet minskar avsevärt och gör att sidorna laddas snabbare i webbläsaren. Då samma mall används för varje dokument behöver inte webbläsaren läsa in formateringsanvisningar på nytt varje gång en ny sida anropas.

Tillgänglighet

En målsättning med CSS är att läsaren ska kunna påverka utseendet av dokumentet när sidorna läses i webbläsaren vilket inte alltid har varit populärt bland författarna av dokumenten då förändringar kan påverka webbplatsens layout. Detta har i praktiken inneburit att vissa grupper har utestängts från att använda många platser på Internet. Syn- och hörselskadade och andra har haft svårigheter att ta del av innehåll på sidorna trots att det finns programvaror för tolkning av innehåll på webbsidor. Tillgänglighet är ett av ledorden när framtidens webbplatser ska utformas och då gäller detta inte bara de som har svårt att läsa dokumenten på en PC. Ett av målen för W3C är att göra webbaserat innehåll tillgängligt på fler plattformar än PC. Det kan vara för handdator (PDA), mobiltelefoner, enheter för talsyntes och punktskrift (Braille). Genom att strukturera dokumenten på rätt sätt ska alltså både synskadade och hörselskadade kunna ta del av innehållet.

Sidfot